Du køber og betaler din BRILLEKASKO i Profil Optik.

Gebyr for serviceydelser

BRILLEKASKO har ret til at opkræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser herunder opkrævninger, ekspeditioner og andre serviceydelser i forbindelse med police- og skadesbehandling.

Forsikringen dækker ikke service på fejlfrie briller. Udgifter til justering og/eller fejlfinding på fejlfrie briller eller skader som ikke er dækket, er ikke omfattet af forsikringen.

Gebyr ved opsigelse

Hvis du vælger at benytte dig af kort opsigelse, vil det koste dig et gebyr på kr. 100 (dog maksimalt forsikringens ristorno) at opsige forsikringen. Gebyret afspejler de omkostninger vi har ved salg og etablering af dine forsikringer.

Opsigelse skal ske med mindst 1 måneds varsel.

sub3_s1