Hvis en skade opstår, skal du fremsende følgende INDEN du henvender dig til Profil Optik:

  • Skadeanmeldelse
  • Kopi af forsikringscertifikat
  • Kvittering for køb af dine briller

Hust at du også kan sende skadesanmeldelsen online. Du finder Online skadesanmeldesen øverst på siden.

Er brillerne blevet stjålet, skal du endvidere medsende:

  • Dokumentation for anmeldelse til Politiet.

Er skaden opstået udenfor Danmark er denne også dækket, men den skal anmeldes til DANRISK i Danmark og brillerne skal repareres hos en Profil Optik anvist af DANRISK, i Danmark.

Skadeanmeldelsen skal indgives uden forsinkelse, efter du har fået kendskab til skaden og inden du kontakter Profil Optik. Hvis DANRISK anerkender skaden, henvises du som udgangspunkt til den Profil Optik, der har solgt brillerne.

Online skadeanmeldelse: her.

Ved spørgsmål omkring skader, kan du kontakte DANRISK på telefon 70 20 95 25 (man-fre 9-13), eller via mail: info@brillekasko.dk.

Danrisk Forsikringsagentur Aps – Havnevej 1, 4000 Roskilde

I tilfælde af skade, kan såvel du som DANRISK opsige forsikringen, uanset udfaldet af skadebehandlingen, såfremt opsigelsen sker senest 4 uger efter afslutningen af skadebehandlingen.

DANRISK forbeholder sig ret til, at lade en ekspert undersøge de nærmere omstændigheder ved enhver skade, ligesom DANRISK kan bede om yderligere oplysninger og dokumentation, hvis dette vurderes nødvendigt.