1. Policenummer

  Policenummer

  2. Forsikringstager Navn*
   
  Adresse*
   
  Postnummer*

  By*
   
  E-mail*

  Telefonnummer*

  3. Brillen Fabrikat*
  Købsdato*


  Abonementsperiode

  12 mdr.24 mdr.36 mdr.
   
   
  Model*

  Hvor er brillen købt?*
   
  Købspris*


  Andre oplysninger

  4. Skaden (kasko)
  Ved tyveri se pkt. 8
  Skadedato*
  Tidspunkt (kl.)
   
  Hvor skete uheldet?*
   
  Skadens omfang på brillen*
   
  Andre oplysninger

  5. Modpart Var der en modpart involveret i uheldet?

  JaNej

  Hvis ja, udfyldes nedenstående udførligt.
   
  Navn

   
  Adresse
   
  Postnummer

  By
   
  E-mail

  Telefonnummer
   
  Modpartens forsikringsselskab
  Evt. reg. nr.
   
  Andre oplysninger

  6. Uheldet Beskriv uheldet udførligt
   
  Hvem mener De har skylden?
  Min egen skyldModparten
   
  Hvorfor
   
  Vidner
   
  Beskriv uheldsstedet

  7. Tyveri Var brillen låst inde i en bygning eller bil
  JaNej

  Hvor

   
  Kan man se på bygningen/bilen, der har været indbrud
  JaNej

  Hvordan
   
  Er der optaget politirapport
  JaNej

  Politistationens navn

  Ved anmeldelse af tyveri skal der altid medsendes kopi af politirapport eller kvittering for anmeldelse.

  Jeg erklærer herved, at oplysningerne i anmeldelsen svarer til de faktiske forhold og at jeg er opmærksom på, at skaden kun må

  udbedres efter aftale med DANRISK. Nærværende skadesanmeldelse fremsendes direkte til DANRISK, sammen med kopi af

  kvittering fra købet af brillen og kopi af forsikringscertifikatet. Dette skal ske inden henvendelse til Profil Optik. Er skaden opstået

  udenfor Danmark kan denne også være dækket, men den skal anmeldes til DANRISK i Danmark og brillen skal repareres hos en

  forhandler anvist af DANRISK, i Danmark. DANRISK forbeholder sig ret til, at lade en ekspert undersøge de nærmere

  omstændigheder ved enhver skade, ligesom DANRISK kan bede om yderligere oplysninger og dokumentation, hvis dette vurderes

  nødvendigt. Skadesanmeldelsen skal indgives uden forsinkelse, efter at den forsikrede har fået kendskab til skaden. Hvis DANRISK

  anerkender skaden, henvises forsikrede som udgangspunkt til den Profil Optik, der har solgt brillen. I tilfælde af skade, kan såvel

  forsikringstager som forsikringsgiver opsige forsikringen, uanset udfaldet af skadebehandlingen, såfremt opsigelsen sker senest 4

  uger efter afslutningen af skadebehandlingen.

  Såfremt forsikrede kan gøre krav gældende mod 3. mand, indtræder Chartis i sikredes plads.

  Forsikringstager accepterer med sin underskrift, at DANRISK kan udveksle oplysninger med andre selskaber for en afklaring af

  skaden - herunder personoplysninger.

  Sted

  Dato

  Med afsendelse af denne skadeanmeldelse bekræfter jeg, at de afgivne oplysninger er korrekte.